مراجعه کننده محترم، جهت پیگیری نامه وارده در دبیرخانه استانداری، لطفا بارکد و رمز خود را در کادر زیر وارد نمایید.
رهگیری نامه های وارده
بارکد رهگیری
رمز رهگیری
فرستنده تاریخ ارسال گیرنده عملیات ارجاع تاریخ پاسخ پاسخ