شناسنامه اعطای امان نامه به افراد نادم (محارب، اشرار، قاچاقچیان، افراد تاثیر گذارضد انقلاب)
شناسه خدمت : 12012152101
عنوان خدمت : اعطای امان نامه به افراد نادم (محارب، اشرار، قاچاقچیان، افراد تاثیر گذارضد انقلاب)
نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C),خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
مدارک لازم برای انجام خدمت : درخواست خدمات گیرنده و تائید آن توسط مراجع ذیصلاح قضایی انجام خواهد شد.
شرح خدمت: شرح خدمت توسط استانها پیشنهاد گردد
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان : رایگان
اداره کل پاسخگو: اداره کل امنیتی و انتظامی
درگاه اینترنتی: www.moi.ir
شماره تماس: 5138052121
پست الکترونیکی ostandari@khorasan.ir
آدرس مراجعه حضوری: مشهد-خیابان بهار-چهارراه استانداری-استانداری خراسان رضوی-ساختمان شهید رجایی