شناسنامه رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات ارباب رجوع از دستگاههای اجرایی استان
شناسه خدمت : 10012169101
عنوان خدمت : رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات ارباب رجوع از دستگاههای اجرایی استان
نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C)
مدارک لازم برای انجام خدمت : درخواست و شکایت ارباب رجوع
شرح خدمت: تمامی مردم استان در صورت داشتن هرگونه درخواست و شکایات با در دست داشتن مستندات به دفتر مراجعه نموده و پس از بررسی کارشناس با دستگاه ذیربط مکاتبه جهت رفع مشکل صورت می گیرد.
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان : رایگان
اداره کل پاسخگو: اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات
درگاه اینترنتی: www.moi.ir
شماره تماس: 5138052200
پست الکترونیکی ostandari@khorasan.ir
آدرس مراجعه حضوری: مشهد- خیابان بهار-چهارراه استانداری- کوچه فرخی-جنب پارکینگ استانداری