شناسنامه تایید مدارک موردنیاز ارتقا درجه شهرداری‌ها
شناسه خدمت : 10012162107
عنوان خدمت : تایید مدارک موردنیاز ارتقا درجه شهرداری‌ها
نوع خدمت : خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
مدارک لازم برای انجام خدمت : فرمهای مربوطه که در سامانه مربوطه اعلام شده
شرح خدمت: بررسی درجه شهرداریها جهت ارتقاء و بهره مندی از خدمات بهتر از قبیل اعتبارات تخصیصی و چارت تشکیلاتی
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان : رایگان
اداره کل پاسخگو: اداره کل شهری و شوراها
درگاه اینترنتی: www.moi.ir
شماره تماس: 5138051250
پست الکترونیکی ostandari@khorasan.ir
آدرس مراجعه حضوری: مشهد- خیابان بهار-چهارراه استانداری- استانداری خراسان رضوی- ساختمان شهید باهنر