شناسنامه تایید حکم شهرداران ( شهرهای کمتر از 200 هزار نفر)
شناسه خدمت : 10012162106
عنوان خدمت : تایید حکم شهرداران ( شهرهای کمتر از 200 هزار نفر)
نوع خدمت : خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
مدارک لازم برای انجام خدمت : مصوبه شورای اسلامی شهر و ارائه پیشنهاد شهردار ، ارائه فرمهای تکمیل شده بهمراه مدارک شناسایی و تحصیلی و ...
شرح خدمت: تایید مدیریت شهردار پس از طی مراحل قانونی با صدور حکم انتصاب از سوی استاندار
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان : رایگان
اداره کل پاسخگو: اداره کل شهری و شوراها
درگاه اینترنتی: www.moi.ir
شماره تماس: 5138051250
پست الکترونیکی ostandari@khorasan.ir
آدرس مراجعه حضوری: مشهد- خیابان بهار-چهارراه استانداری- استانداری خراسان رضوی-ساختمان شهید باهنر