شناسنامه صدور مجوز نقل و انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر (غیر از کلانشهرها)
شناسه خدمت : 13052160100
عنوان خدمت : صدور مجوز نقل و انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر (غیر از کلانشهرها)
نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C)
مدارک لازم برای انجام خدمت : درخواست متقاضی
شرح خدمت: در صورتی که فردی متقاضی انتقال تاکسی درون شهری از شهری به شهر دیگر باشد می بایست بر اساس این فرآیند اقدام نماید.
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان : رایگان
اداره کل پاسخگو: دفتر فنی
درگاه اینترنتی: www.moi.ir
شماره تماس: 5138051230
پست الکترونیکی ostandari@khorasan.ir
آدرس مراجعه حضوری: مشهد- خیابان بهار-چهارراه استانداری- استانداری خراسان رضوی- ساختمان شهید باهنر