شناسنامه پرداخت خسارات ناشی از حوادث امنیتی
شناسه خدمت : 12062152100
عنوان خدمت : پرداخت خسارات ناشی از حوادث امنیتی
نوع خدمت : 1
مدارک لازم برای انجام خدمت :
شرح خدمت: در صورت وقوع حوادث امنیتی اعم از درگیری، تیراندازی مرزی، انفجار مین و مواد منفجره و وقوع خسارت به ساکنان مقیم منطقه مرزی مذکور، گزارش های واصل جمعبندی و با تصمیم شورای تأمین شهرستان و تصویب نهایی در شورای تأمین استان خسارت احتمالی برآورد پرداخت می شود.
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان : رایگان
اداره کل پاسخگو: اداره کل امنیتی و انتظامی
درگاه اینترنتی: www.moi.ir
شماره تماس: 5138052121
پست الکترونیکی ostandari@khorasan.ir
آدرس مراجعه حضوری: مشهد-خیابان بهار-چهارراه استانداری-استانداری خراسان رضوی-ساختمان شهید رجایی