عنوان نام دفتر
ردیف عنوان نام دفتر فایل پیوست
۱ نمونه سوالات آزمون هفت مهارت ICDL منابع انسانی و تحول اداری
۲ بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات وشرکتها در خص منابع انسانی و تحول اداری
۳ طرح برگزاری جشنواره نوآوری و شکوفایی نوآوری، شکوفایی، پژوهش و فناوری دریافت فایل
۴ تعیین نرخ تعرفه های عرضه خدمات فضایی منابع انسانی و تحول اداری دریافت فایل
۵ اصلاحیه آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دستگاه های دولتی متقاضی انتقال از کلانشهرها به سایر شهرهای کشور منابع انسانی و تحول اداری دریافت فایل
۶ نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات منابع انسانی و تحول اداری دریافت فایل
۷ اصلاحیه بند 1 ماده 4 آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از کلانشهرها به سایر شهرهای کشور منابع انسانی و تحول اداری دریافت فایل
۸ اصلاحیه مصوبه ابلاغ تصمیمات کارگروه ساماندهی بیمه پایه همگانی و توسعه پزشک خانواده منابع انسانی و تحول اداری دریافت فایل
۹ قانون مدیریت خدمات کشوری منابع انسانی و تحول اداری دریافت فایل
۱۰ دستورالعمل آزمایش استاندارد زمان رسیدگی به پرونده های قضائی منابع انسانی و تحول اداری دریافت فایل
۱۱ اطلاع رسانی و خدمات الکترونیکی موضوع ماده 37 قانون مدیریت خدمات کشوری منابع انسانی و تحول اداری دریافت فایل
۱۲ آئین نامه تسهیل دسترسی نوآوران به امکانات و خدمات علمی و فنی منابع انسانی و تحول اداری دریافت فایل
۱۳ ماموریت آموزشی ایثارگران و فرزندان شاهد منابع انسانی و تحول اداری دریافت فایل
۱۴ آیین نامه نحوه فعالیتهای مشخص به منظور تاسیس و توسعه کریدورهای علم و فناوری کشور کریدور علم و فناوری استان دریافت فایل
۱۵ آزمون جامع برای صدور گواهینامه های نوع دوم منابع انسانی و تحول اداری دریافت فایل
۱۶ آیین نامه اجرائی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار منابع انسانی و تحول اداری دریافت فایل
۱۷ مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی کریدور علم و فناوری استان دریافت فایل
۱۸ فرآیند تمدید مجوز مراکز و موسسات متقاضی آموزش کارکنان دولت منابع انسانی و تحول اداری دریافت فایل
۱۹ بخشودگی سود سهم دولت در خصوص کلیه تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده برای پروژه های کشاورزی منابع انسانی و تحول اداری دریافت فایل
۲۰ حذف ماده 7 آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها منابع انسانی و تحول اداری دریافت فایل
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶